فیروزی
1399/7/1 سه‌شنبه استادیار  مهدی فیروزی
محل كار  پژوهشکده فقه و حقوق
سمت  هیأت علمی
 
تلفن محل كار  3115-025
 
 
 
 
 
مهارت ها 
حقوق بین الملل

    هیئت علمی گروه مسایل فقهی و حقوقی
    مشخصات فردی:
مهدی فیروزی
ایمیل: m.firouzi14@yahoo.com
    سوابق تحصیلی:
    حوزوی:
1.    شروع دروس‌ حوزوي‌ از سال‌‌1368.
2.    دانش آموخته پایه10‌حوزه.
3.    دانش آموخته سطح چهار مرکز تخصصی تفسير و علوم قرآن حوزه علميه قم‌1382.
4.    شرکت در دروس خارج فقه، اصول و تفسیر به مدت‌9‌سال.
    دانشگاهی:
1.    كارشناسي‌ حقوق‌ ، دانشگاه‌ مفيد،‌1377.
2.    كارشناسي‌ ارشد حقوق بين‌الملل‌، دانشگاه‌ مفيد،‌1382.
3.    دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،‌1400.
    سوابق آموزشی:
    تدریس در مراکز دانشگاهی و حوزوی:
دانشگاه مفید، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام ‌نور، دانشگاه جامع علمي كاربردي، دانشكده ‌اصول ‌دين، جامعه ‌‌الزهرا‌(س)، جامعه ‌المصطفي العالميه، مركز ‌تخصصي حقوق و قضای اسلامی،‌ دانشگاه ادیان و مذاهب، مرکز آموزش قضات قوه قضائیه، دانشکده هدی، مجتمع فقه و حقوق حوزه.
    دروس تدریس شده:
مقدمه علم حقوق، کلیات حقوق بین‌الملل، حقوق بين‌الملل‌عمومي، حقوق بين‌الملل‌خصوصي، حقوق بين‌الملل‌اسلامي، حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي، حقوق اساسي، حقوق بشر، حقوق همبستگی، مسئولیت بین‌المللی، حقوق محیط زیست، داوری بین‌المللی، حقوق بشر در اسلام، اصول فقه، متون فقه، تفسير موضوعي قرآن كريم، تفسير ترتيبي قرآن كريم، متون حقوقي به زبان عربي، روش تحقيق.
    سوابق پژوهشی
    کتب
1.    کرامت انسانی زندانیان؛ راهبرد‌ها و راهکارها؛ چاپ شده توسط سازمان زندان‌ها‌1385.
2.    حق بر محیط زیست؛ چاپ شده توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی‌1385.
3.    حق بر توسعه در نظام بين‌الملل حقوق بشر و آموزه‌هاي اسلامي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی۱۳۹۹.
4.    حق بر صلح در نظام بين‌الملل حقوق بشر و آموزه‌هاي اسلامي، در فرایند چاپ دانشگاه علوم اسلامی رضوی۱۴۰۲.
    طرح‌های پژوهشی
1.    مطالعه تطبيقي تابعيت كودكان فاقد سند ازدواج در اسلام و اسناد بين‌المللي؛ طرح پژوهشي اجرا شده براي دانشگاه مفيد به سفارش يونيسف‌(ارزیابی شده).
2.    جایگاه حق بر توسعه در تحقق حقوق بشر و دسترسی به عدالت؛ بررسی از منظر نظام بین‌الملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی؛ پژوهش انجام شده براي پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
3.    حقوق نسل‌های آینده: بررسی فقهی و حقوقی؛ طرح پژوهشي در حال اجرا براي پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
4.    بررسی فقهی و حقوقی تعهد دولت در تحقق حق بر تأمین اجتماعی؛ پژوهش در حال اجرا براي پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
    مقالات
1.    مبانی حق بر خورداری از محیط زیست سالم در قرآن کریم؛ مجله رواق اندیشه، شماره42، خرداد‌1384.
2.    دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا و زمینه های پیدایش آن؛ مجله رواق اندیشه، شماره46، مهر 1384.
3.     الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و آثار آن برمقررات صادرات و واردات؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره44، پاییز 1384.
4.    جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی؛ مجله رواق اندیشه، شماره50، بهمن 1384.
5.    معرفی برخی نهادهای تجاری بین‌المللی(مشترک)؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره44،‌ پاییز 1384.
6.    دین، محیط زیست و سلامت انسان؛ همایش بین‌المللی علم و دین، تهران، اردیبهشت 1385.
7.    تاثير ازدواج بر تابعيت؛ همايش بين‌المللي حقوق خانواده در اسلام، مراكش‌(شهر فاس)‌1386.
8.    کرامت انسانی؛ مبنای حقوق بشر در اسلام؛ همایش ملی صیانت از کرامت انسانی در اسلام، قم، مهرماه 1391.
9.    حمایت از کارکنان پزشکی در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه و فقه امامیه؛‌ مجموعه مقالات دومین همایش اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، ‏۱۳۹۲.
10.    «لا یقتل غیر المقاتل»؛ قاعده فقهی مصونیت غیرنظامیان در جنگ؛ مجله علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه، شماره 78، زمستان 1392.
11.    حقوق كودكان اقليت؛ مجموعه مقالات حقوق كودك؛ مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بين‌المللي، قم، دانشگاه مفيد و يونيسف،‌1393.
12.     حمایت از كودكان پناهنده؛ مجموعه مقالات حقوق كودك؛ مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بين‌المللي، قم، دانشگاه مفيد و يونيسف،‌1393.
13.    اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسلام و اسناد بین‌المللی؛ مجله علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، شماره‌10، پاییز‌1394.
14.     حقوق أطفال الاقلیات، فی: حقوق الطفل فی‌الإسلام و الصکوک الدولیه «دراسه مقارنه»، قم المقدسه، جامعه المفید،‌1437ق.
15.    حمايه ألاطفال اللاجئین، فی: حقوق الطفل فی‌الإسلام و الصکوک الدولیه «دراسه مقارنه»، قم المقدسه، جامعه المفید،‌1437ق.
16.    تناسب احکام با طبیعت و فطرت مبنایی برای‌ عدالت‌ در حقوق‌ خانواده، (مشترک)؛ مجله علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه، شماره‌87، بهار و تابستان 1395.
17.    انسانی شدن حقوق بین‌الملل و چالش‌های فرارو؛ حج اندیشه؛ هم‌افزایی فقه و حقوق در تحقق عدالت و تعالی انسان، یادنامه استاد شهید دکتر ناصر قربان‌نیا، قم، دانشگاه مفید،‌1396.
18.    قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه؛ مجله علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه، شماره‌89، بهار 1396.
19.    موانع و چالش‌های فراروی حق بر توسعه؛ مجله علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، شماره 19، زمستان 1396.
20.    ظرفیت‌های احکام ترجیحی فقه در مواجهه با مشکل فقر؛ مجله علمی پژوهشی فقه، شماره ۹۹؛ پاییز ۱۳۹۸؛
21.     توسعه نیافتگی چالشی اساسی در تحقق تمدن نوین اسلامی در جهان اسلام؛ مقاله ارائه شده در همایش بین‌المللی گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دی‌ماه 1398؛
22.    ظرفیت‌های قانون اساسی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم با تأکید بر عدالت و مبارزه با فساد؛ مقاله ارائه شده به همایش ملی بیانیه گام دوم و تمدن نوین اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، بهمن ماه ۱۳۹۸؛
23.     رویکرد حق محور به توسعه؛ فصلنامه علمی ترویجی راهبرد توسعه، شماره 61، بهار 1399؛
24.     بررسی فقهی و حقوقی عدالت به عنوان مبنای حقوق نسل‌های آینده، مجله علمی پژوهشی فقه، شماره ۱۰۴، زمستان ۱۳۹۹؛
25.     صیانت از کیفیت زندگی و سلامت انسان در پرتو برخورداری از محیط زیست سالم در آموزه‌های اسلامی، ارائه شده در دومین کنفرانس بین‌المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی (جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی مشهد مقدس) تاریخ 19 فروردین 1400؛
26.     بررسی فقهی حق بر صلح با تأکید بر آیات قرآن کریم، مجله علمی پژوهشی فقه، سال ۲۸، شماره ۱۰۸، زمستان ۱۴۰۰.
27.    "The Rule of ‘Negating Aggression’ and its Link with Identifying the Right to Live in Peace in the Shiite Political Jurisprudence", Journal of Islamic political studies (research rank), Issue 7, 2022.
28.    "Protecting Refugee Children" in: The Rights of the Children: A Comparative Study of Islam and International Instruments, Qom, UNICEF and Mofid University, 2017.
29.    "Rights of Minority Children" in: The Rights of the Children: A Comparative Study of Islam and International Instruments, Qom, UNICEF and Mofid University, 2017.
    سوابق اجرایی
1.    مدیر گروه حقوق و سیاست پژوهشکده مهدویت، از سال 1383 تا 1386.
2.    عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مهدویت، از سال 1383 تا 1386.
3.    عضو هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی مشرق موعود، از سال 1385 تا 1386.
4.    عضو كميته علمي و دبير كميته حقوقي سومين همايش بين‌المللي دكترين مهدويت 1386.
5.    مدير مسئول مجله علمي تخصصي دانش پژوهان دانشگاه مفيد، از سال 1387 تا 1388.
6.    عضو کمیته آموزش و پژوهش اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم از سال 1388.
7.    عضو و دبير شوراي پژوهشي دانشگاه مفيد، از سال 1388 تا 1390.
8.    عضو شوراي علمي گروه محيط زيست دانشنامه سيره نبوي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، از سال 1389.
9.    مدیر گروه حقوق بشر اسلامي مركز فقهي ائمه اطهار(ع)، از سال 1390 تا 1391.
10.    مدیر گروه حقوق پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، از سال 1390 تا 1392.
11.    عضو هيأت علمي پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، از سال1390.
12.    عضو شورای علمی گروه مطالعات عدالت اجتماعی پژوهشكده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، از سال ۱۳۹۹.
13.    عضو شوراي علمي گروه حقوق بین‌الملل دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، از سال ۱۴۰۰.
14.    عضو شوراي علمي گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب، از سال ۱۴۰۰.


 
کلمات کليدي
عضو هیأت علمی, حقوق بین الملل, اعضای هیات علمی پژوهشکده فقه و حقوق
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 7224

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما