اسلامی
1399/7/1 سه‌شنبه دانشیار  رضا اسفندیاری (اسلامی)
محل كار  پژوهشکده فقه و حقوق
سمت  عضو هیأت علمی
 
 
 
 
 
 
 
مهارت ها 
فقه و اصول

    هیات علمی گروه دانش های وابسته به فقه  
ایمیل: r.eslami@isca.ac.ir
    مشخصات فردی:
رضا اسفندياري (اسلامي)
نام پدر: ابراهيم
    سوابق تحصیلی:
1- شروع دروس حوزوي‌(سال 62 ـ 61)
2- اخذ مدرک سطح چهارحوزه در رشته فقه و اصول سال84
    مرتبه علمی:
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
    سوابق آموزشی:
1- 26سال تدريس در حوزه‌هاي علميه تا سال‌1397.
2- 11سال تدریس در دانشگاه ادیان و مذاهب تا سال1395
  دروس تدریس شده:
ادبیات عرب، منطق، فقه و اصول امامیه، فلسفه فقه، تاریخ و مکاتب اصولی و فقهی، مقاصد الشریعه، فقه اهل سنت، فقه و اصول مقارن، نظریه‌های فقهی، فقه مسائل مستحدثه، تمایزات مذاهب فقهی در رویکرد مقاصدی، اصول فقه، فقه النوازل، جایگاه نظریه‌های فقهی در مذاهب، ممیزات مکتب‌های اصولی، قواعد فقه مقارن جزایی
    سوابق پژوهشی
      الف- کتاب ها
    کتاب های چاپ شده
1- منطق اجتهاد/ شرح معالم الاصول/ قم/ نشر شفق/ 1372.
2-  قواعد کلي استنباط/ ج1/ شرح حلقه اول از حلقات الاصول/ قم/ انتشارات دفتر تبليغات اسلامي/1375
3- قواعد کلي استنباط/ ج2/ شرح حلقه دوم از حلقات الاصول/ قم/ انتشارات دفتر تبليغات اسلامي/1378
4- قواعد کلي استنباط/ ج3/ شرح حلقه دوم از حلقات الاصول/ قم/ انتشارات دفتر تبليغات اسلامي/1380
5- کليات اخلاق اسلامي/ قم/ نشر خرم/ 1376
6- مسجد (چلچراغ هدايت)/ تهران/ سازمان تبليغات اسلامي/1378 و 1382.
7- مسجد/ از مجموعه اسلام براي همه/ تهران/ سازمان تبليغات اسلامي/ 1380
8- ماهيت حکم ظاهري/ قم/ انتشارات دفتر تبليغات اسلامي/ 1382
9- مدخل علم فقه/ انتشارات مرکز مديريت حوزه علميه قم/ قم/ 1384.
10- نظريه حق الطاعه/ انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي/ قم/ 1385.
11- مجموعه مصاحبه‌هاي «اصول فقه حکومتي»/ انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي/ قم/ 1387.
12-  درآمدي بر فقه اسلامي/ تلخيص از¬«مدخل علم فقه»/¬انتشارات مرکز مديريت حوزه علميه قم/ 1385.
13- اصول فقه حکومتی/ مجموعه مصاحبه همراه با مقدمه ناظر
14- جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه / انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی / قم / 1398
     ب- مقالات
    علمی پژوهشی
1- سیره مهدوی و دولت منتظر/مجله مشرق موعود/1388
2- در آمدی بر نقد متن حدیث/ مجله کاوشی نو در فقه/1392
3- مطلوبیت افزایش جمعیت از نگاه فقهی/ مجله کاوشی نو در فقه/1392
4- قرینه مناسبت حکم و موضوع/کاوشی نو در فقه/1396
5-    تعدد دیه در جنایت منجر به ناشنوائی کودکان/ کاوشی نو در فقه شماره76 (مشترک)
6-    واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد/ پژوهش نامه مذاهب اسلامی شماره 3 (مشترک)
7-    تعدد دیه در جنایات منجر به بی اختیاری ادرار و مدفوع/ فقه پزشکی سال 2 شماره‌2 (مشترک)
8-    بررسی تطبیقی طلاق بدعی در امامیه و حنفیه / پژوهش نامه مذاهب اسلامی (مشترک)
9-    ارزیابی مقایسه ای ادله و مبانی قاعده اهم و مهم / پژوهش نامه مذاهب اسلامی / 1397
10-     عدم ارث¬بری و ارث قاتل در معاونت / پژوهش های فقه و حقوق اسلامی / 1397
11-     مکانیزم ها و نظام کنترل اجتماعی بر اساس فقه امامیه / پژوهش های اسلام و علوم اجتماعی / 98
12-     مقایسه امامت کتمان اباضیه با امامت در امامیه(مستخرج از رساله دکتری) / مجله بین المللی مطالعات فرهنگی مذاهب / مارس 2020 (مشترک)
13-     حقوق اساسی در اندیشه مقاصدی فقیهان(مستخرج از رساله دکتری) / مطالعات اندیشه معاصر مسلمین / 1399 (مشترک)
14-     تجدید بنای پایه‌های نظری فقه اباضیه(مستخرج از رساله دکتری) / پژوهش‌های فقهی دانشگاه تهران / 1398 (مشترک)
15-     عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی بر اساس قرآن / اسلام و مطالعات اجتماعی / 1398
16-     مبانی دلالت‌شناسی منابع نقلی در اندیشه اصولی امامیه / پژوهشنامه امامیه / پاییز و زمستان 1399
17-     قرینه‌شناسی در اصول فقه مقارن / پژوهشنامه مذاهب اسلامی / بهار و تابستان 1400
18-    جایگاه قرینه مقابله در استنباط(مشترک نفر اول)/ دوفصلنامه علمی پژوهشی اصول فقه حوزه/ پاییز و زمستان 98
19-    فقه و اجتهاد از دیدگاه البانی(مشترک نفر دوم)/ پژوهشنامه مذاهب اسلامی/ پذیرش 1400
20-    قرینه ارتکاز و کارائی آن در حل مسائل جدید فقهی/ جستارهای فقهی و اصولی/ پذیرش فروردین 99
21-    اطعام عزاداران به دست بستگان میت(مشترک نفر اول)/ مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی/  بهار و تابستان 1400
22-    تحمل هزینه‌های نفقه جنین آزمایشگاهی(مشترک نفر اول)/ مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی/ پاییز و زمستان 1400
23-    ظهور فقه سلفی مذهبی جدید در فقه سلفی(مشترک نویسنده سوم)/ سلفی‌پژوهی/پذیرش
24-    بررسی فقهی آثار مصرف مجازی در بر فرد و خانواده/ مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده/ اسفند 1400
25-    تخریب مساجد در فقه شیعه و اهل سنت(استاد راهنما دوم-نویسنده سوم)/ پژوهشنامه مذاهب اسلامی/پذیرش
    مقاله و خلاصه مقاله در همایش‌ها، دانشنامه‌ها، دائره المعارف‌ها
1- منهجیه البحث للوحید البهبهانی/نشر کنگره علامه وحید بهبهانی کربلا فی مواجهه الاخباریین/1393
2- انسجام تفکر اصولی شهید صدر/از مجموعه مقالات کتاب«اندیشه های حکمی و اجتهادی شهید صدر»نشر موسسه حکمت و فلسفه1392
    سایر مقالات(مقالت علمی در مجلات تخصصی، روزنامه ای و غیره)
1-  مباهله/ در مجموعه دانشنامه امام علي (ع)/ قم/ پژوهشکده فرهنگ و انديشه اسلامي/ 1380.
2-  متون درسي علم اصول در حوزه‌هاي علميه/ مجله پژوهش و حوزه/ شماره¬2.
3-  دفاع از نظريه حق الطاعه/ مجله پژوهش‌هاي اصولي/ شماره 4 و5
4-  فقه و ضرورت مدخل نگاري/ مجله فقه/ شماره¬41.
5- تشيع در بحرين/ مجله هفت آسمان/ شماره اول.
6- نظريه حق الطاعه/ مجله فقه/ شماره 45/ سال‌1384.
7- منظومه مباحث الفاظ علم اصول/ مجله نقد و نظر/ سال دهم/ بهار و تابستان 1384.
8- مکتب اصولي شهيد صدر/ مجله پژوهش و حوزه/ ويژه‌نامه فلسفه علم اصول/ سال 1385.
9- ضرورت تبار‌شناسي مباحث الفاظ علم اصول/ مجله نقد و نظر/ پائيز‌84.
10-  تأملي در مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامي‌1و¬2/ مجله فقه/شماره66-67/ سال‌90 – 89 .11-  نظريه عدم انحلال خطابات قانوني/ مجله فقه/شماره‌59-60/ 1388 .
12-  انسجام تفکر اصولي شهيد صدر/ موسسه حکمت و فلسفه تهران/ 1391.
13-  فقه و حمايت از کار و سرمايه ملي/ مجله خردنامه همشهري/ شماره خرداد 91.
14- اثبات ابتدای ماه¬های قمری به حکم حاکم/ مجله کاوشی نو در فقه/1389
15- مبانی فقهی حمایت از تولید ملی/ مجله کاوشی نو در فقه/1391
16- راه یابی به حل مسائل مستحدثه/مجله پژوهش‌های اصولی/بهار1393
17- قاعده حجیت انصراف/مجله پژوهش‌های اصولی/تابستان 1393
18- جایگاه قرائن منفصل/ مجله پژوهش‌های اصولی/پاییز1393
آثار علمی برگزیده  و جوائز
1- جايزه و لوح تشويق از کنگره دين پژوهان در سال‌1381‌به مناسبت ارائه اثر پژوهشي با نام «بررسي تطبيقي ماهيت حکم ظاهري».
2- جايزه کنگره دين پژوهان و جايزه کتاب سال حوزه و جايزه کتاب دين براي کتاب مدخل علم فقه سال‌هاي‌1384، 85 و‌86 به طور متوالي.
3- جايزه کتاب سال حوزه براي کتاب نظريه حق الطاعه سال‌1386
4- جایزه استاد برتر رشته های تخصصی حوزه علمیه قم در سال تحصیلی 1395-1396
5- جایزه شایسته تقدیر کتاب سال حوزه برای کتاب جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه در سال 1399
6- پژوهشگر برتر استان قم در سال 1400
    سوابق اجرایی
1-    مدیر گروه دانش های وابسته به فقه در پژوهشکده فقه و حقوق از سال‌1381 – 1379
2-    مدیر گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب از سال‌1393 – 1388
3-    دبیر علمی همایش رویت هلال سال‌1386
4-    دبیر علمی همایش فقه و نو آوری و همایش مدیریت تحول در حوزه سال‌1387
5-    عضو گروه تدوین متون در معاونت پژوهش حوزه سال‌1388
6-    عضو فرهنگستان هنر سال‌1390
7-    مدیر گروه فقه و اصول در همایش کتاب سال حوزه از سال 1396 – 1390
8-    ریاست میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی از سال 1394 – 1393
9-    ریاست کار گروه مطالعات مقارن در میز علوم اسلامی سال 1394
10- عضو شورای آموزشی‌– پژوهشی دانشکده مذاهب در دانشگاه ادیان و‌مذاهب از سال‌1400‌– 1391
11- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مذاهب در دانشگاه ادیان و مذاهب از سال 1397- 1391
12- نماینده کمیسیون نظریه پردازی در شورای مدیریت حوزه علمیه و دبیر جلسات از سال 1395- 1393
13- ریاست هیأت امنای مسجد چهارده معصوم(ع) قم از سال‌1397 – 1390
14- مدیر گروه‌های مذاهب مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب از سال 1397
15- عضو میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی از سال 1400- 1396
16- عضو کار گروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب از سال 1397 –1400
17- عضو کمیته استانی کرسی‌های آزاد اندیشی حوزه قم از سال 1397 – 1396
18- سردبیر پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی  وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب از سال 1396 تا 1/4/1400
19- عضو هیئت تحریریه مجله مدیریت دانش از زمستان 1397 تا 1/4/99
20- سردبیر مجله فقه از 17/2/98 تاکنون
21- عضو کارگروه ویژه فقه و حقوق اسلامی وزارت علوم از 1400
22- عضو کمیته آموزشی-پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب  از    1/4/98   تا 1/4/99
23- عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب  از 19/12/96   تا 19/12/1400
24- مدیر گروه حقوق و فقه مقارن(دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی) 6/9/1400 تا 6/9/1402
    مشاوره و راهنمایی
    سطح سه و کارشناسی ارشد
1- اقامه حدود در عصر غیبت(ادله مشروعیت و حرمت و مجری آن)
2- صلاحیت فقه برای اداره جامعه
3- جایگاه عرف و سیره در استنباط حکم شرعی
4- بررسی موارد اعتبار رجولیت در فقه امامیه
5- عوامل توانمندی فقه در پاسخگویی به نیازها
6- اجتهاد و مرجعیت زنان در اسلام
7- تشبه از دیدگاه مذاهب خمسه(ماهیت، اقسام و احکام شرعی)
8- سیره تاریخی تدوین کتب فقه مقارن
9- قاعده نفی سبیل با رویکرد اقتصادی
10- حرمت ابدی در نکاح از منظر امامیه و شافعیه(ضوابط و مصادیق)
11- تأثیر ذبح شرعی بر غذای حلال و تغذیه سالم از دیدگاه مذاهب
12- تطور تعارض ادله
13- تلازم احکام عقلیه و شرعیه
14- ترجمه بخش دوم کتاب المذهب‌الاسلامیه(بخش تاریخ مذاهب فقهی)نویسنده: محمدابوزهره،  همراه با مقدمه و نقد و بررسی
15- موافقات مذاهب اسلامی در حج با اشاره به ادله آنها
16- احکام تجسس از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی
17- ضمان منافع غیر مستوفات از نگاه مذاهب فقهی
18- بررسی تطبیقی قاعده عدم تسامح در اندازه‌های شرعی و تطبیقات آن از دیدگاه مذاهب اسلامی
19- بازگشت به جاهلیت از‌ دیدگاه مذاهب فقهی(بررسی تطبیقی قاعده تعرب بعد الهجره)با تأکید بر شرایط موجود در جهان معاصر
20- تکثیر جمعیت در فقه اسلامی(مبانی و سیاست‌ها)
21- حجیت احادیث فقهی مشترک میان فریقین
22- تحلیل متغییر‌های نظام‌مند تقسیم ادوار فقه در اسلام(شیعه و اهل سنت)
23- حدود روابط نامحرم در مذاهب فقهی با تأکید بر روابط اجتماعی
24- رویکرد مذاهب فقهی به مسائل مستحدثه با تأکید بر مسأله موارد مجاز سقط جنین
25- کتاب شناسی توصیفی آیات الاحکام در مذاهب خمسه
26- بررسی تطبیقی قاعده حرمت اعانه بر اثم در مذاهب خمسه
27- آراء فقهای زیدیه با تأکید بر کتاب شفاء الاوام
28- نظام موضوعات نوپدید فریضه زکات
29- تحلیل شاخصه‌های منهج فقهی اجتهادی البانی
    سطح چهار حوزه و دکتری
1- الاجتهاد فی المنطقه الفراق التشرعی
2- نقش فقیهان در رویدادهای تاریخی و اجتماعی آندلس در دوره امویان
3- تحلیل و بررسی شبهات دو مکتب عقل‌گرا و‌نقل‌گرای اهل‌سنت در خصوص عقاید و معارف خاصه شیعه ابداء، رجعت، خمس و متعه
4- مبانی فقهی مسأله طلاق در فقه امامیه و حنفیه و راهکارهای دستیابی به نظام واحد
5- موضوع شناسی و مبانی فقهی استظلال از منظر مذاهب اسلامی
6- قواعد فقهی مستخرج از سیره سیاست خارجی پیامبر اعظم(ص)
7- تحدید و سلب مالکیت خصوصی در جهت حفظ منافع عمومی در فقه امامیه و اهل سنت انعکاس آن در حقوق موضوعه ایران
8- تأثیر ظرفیت های فقه مقاصدی در حل چالش های محیط زیست
9- احکام و مبانی فقهی تخریب و جابجایی مساجد
10- معاونت در قتل
11- اندیشه و نظریه دفاعی، امنیتی، نظامی حنبلی
12- اندیشه و نظریه دفاعی، امنیتی، نظامی حنفیه
13- نقش فقه مقاصدی در حل چالش‌های حقوق بشری
14- کنترل اجتماعی از دیدگاه فقه امامیه و شافعیه
15- موضوع‌شناسی و احکام فقهی اختلالات روان‌گردان‌ها
16- شاخصه‌های فقه سلفی 
کلمات کليدي
اعضای هیات علمی پژوهشکده فقه و حقوق
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 6658

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما