خادمی کوشا
1399/7/1 سه‌شنبه استادیار  محمد علی خادمی کوشا
محل كار  پژوهشکده فقه و حقوق
سمت  مدیر گروه دانش‌های وابسته به فقه - عضو هیأت علمی
 
 
 
 
 
 
 
 

    هیات علمی گروه مسایل فقهی و حقوقی
    مشخصات فردی:
محمد‌علی خادمی‌کوشا
متولد : 1350  
صادره از : قم
    سوابق تحصیلی:
1-    ورود به حوزه علمیه قم‌ سال‌1365
2-    پایان دروس سطح عالی در سال‌1373 و اخذ مدرک سطح سه با درجه عالی
3-    شروع خارج فقه و اصول از سال‌1374 و اخذ مدرک سطح چهار با درجه عالی
4-    شرکت در دروس خاج فقه و اصول حضرات آیات عظام : تبریزی‌، سبحانی، فاضل لنکرانی‌، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، وحید خراسانی و سید کاظم حائری .
5-    شروع ‌تبلیغ در‌پایگاه‌های بسیج و‌مناطق دور‌دست داخل و‌گاهی‌خارج از‌کشور ازسال‌‌1368‌تا‌کنون
    مرتبه علمی:
استادیار
    سوابق آموزشی:
      دروس تدریس شده:
1-    تدریس دروس ادبیات عرب و منطق و اصول فقه  در حلقه‌های آزاد درسی حوزه علمیه قم از سال1368
2-    تدریس فقه و اصول و ...در مدارس علمیه قم و مرکز جهانی از سال‌1374 تا 1389
3-    تدریس سطوح عالی فقه و اصول در حوزه علمیه قم از سال1380‌تا‌کنون
4-    تدریس کفایه تحلیلی و قواعد فقه و خارج فقه معاملات جدید از سال‌1387‌تا‌کنون
5-    تدریس علوم قرآنی در مرکز تخصصی تفسیر و موسسه امام خمینی و مدرسه عالی بنت الهدی و ... از سال‌1381 تا 1385
6-    تدریس سطوح عالی فقه و اصول در مراکز تخصصی فقه و اصول (مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و مدرسه باقرالعلوم‌(ع) و مدرسه عالی خاتم الاوصیا (ع)) از سال‌1384‌تا‌ 1398
7-    تدریس فقه و اصول و قواعد فقه و ...‌‌در مقاطع کارشناسی‌ و ارشد و دکترا‌ از سال‌1379‌تا 1393(14‌سال)
    سوابق پژوهشی
     الف- کتاب ها
    کتاب های چاپ شده
1-    کتاب تعارض بینه ،‌قم ،‌کنگره فاضلان نراقی سال نشر‌1385
2-    کتاب غنا در فقه پویا تالیف‌1373‌و تکمیل و نشر‌1388
3-    کتاب فقه معاملات جدید‌1394‌نشر المصطفی‌(فقه استدلالی)‌- متن درسی کارشناسی ارشد رشته فقه اقتصادی جامعه المصطفی العالمیه
4-    کتاب قراردادهای الکترونیکی‌از‌ منظر فقه و‌حقوق امامیه(‌فقه استدلالی)‌در دست نشر-‌‌کار مشترک
5-    کتاب جوان در پرتو اهل بیت، قم، بوستان کتاب سال‌های نشر‌88- ‌86 – 84 – 82 (تربیتی)  
6-    کتاب زمینه‌های قیام امام حسین‌(ع) ،‌قم ، زلال کوثر ، 1384‌‌(تاریخ تحلیلی)
7-     کتاب معانی القران‌،‌1387‌(زبان عربی)،‌(تلخیص این کتاب، کتاب درسی حوزه علمیه خواهران در مقطع سطح سه است)
    کتاب ترجمه شده از مؤلف
کتاب اخلاق قضایی کنگره فاضلان نراقی 1385
    طرح های در دست انجام
1-    کتاب بازخوانی اصل برائت با تاکید بر امتنانیت آن  
2-    کتاب جایگاه ارتکازات و سیره های مستحدث عقلایی در استنباط احکام
3-    کتاب قواعد العقود‌، متن درسی کارشناسی ارشد فقه اقتصادی جامعه المصطفی العالمیه
4-    اصول فقه مسائل مستحدثه بررسی و نقد  روش‌های پاسخگویی فقهی به مسائل جدید
5-    روش تحقیق در علم اصول‌(جزوه درسی در حوزه علمیه قم‌)
     ب- مقالات مستقل یا با مسئولیت علمی
    علمی پژوهشی
1-    مفهوم شناسی احکام امتنانی، مجله علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه سال 91 شماره 74
2-    نقش امتنان در محدود سازی حکم، مجله علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه بهار92‌ شماره 75
3-    استصناع در توجیهی جدید، مجله علمی پژوهشی‌ کاوشی نو در فقه تابستان92 شماره 76
4-    شبهه شناسی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی، مجله علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه سال 95 شماره
5-    تبدیل ناپذیری مجازات های معین اسلامی‌(حدود)‌، مجله علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه سال 96 شماره 89
6-    شرط توالی در قرارداد الکترونیکی، مجله علمی پژوهشی پژوهش های فقهی دانشگاه تهران (در نوبت چاپ)
7-    شرط قصد در قرارداد الکترونیکی‌، مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه (در نوبت چاپ)
8-    بررسی فقهی انشای بیع الکترونیکی بدون ایجاب و قبول مجله فقه
9-    شرط مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی مجله فقه
10-    شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی مجله فقه
11-    روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه مجله جستارهای فقهی و اصولی
12-    چالش های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه مجله جستارهای فقهی و اصولی
13-    روش موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای مجله جستارهای فقهی و اصولی
14-    نقش انواع پرداخت کننده های مالی در قمار بودن بازیهای رایانهای مجله فقه
    مقاله و خلاصه مقاله در همایش‌ها، دانشنامه‌ها، دائره المعارف‌ها
1-    بررسی فقهی مالکیت زمانی‌"تایم شر"‌(مالکیت زمانی‌)‌دائره المعارف فقه مقارن‌،1387
2-    اهل کتاب‌(دانشنامه امام خمینی «قدس سره»‌) سال‌91
3-    کافر‌(دانشنامه امام خمینی «قدس سره»‌) سال‌92
4-    برائت عقلی‌(به زبان عربی) انتشار سال‌1394 کنگره وحید بهبهانی قدس سره در کربلای معلی
5-    اصول حل مسائل مستحدثه‌، دائره المعارف فقه مقارن
    سایر مقالات(مقالات علمی در مجلات تخصصی، روزنامه ای و غیره)
1-    بررسی فقهی اصلاح الگوی مصرف‌، قم‌، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1388    
2-    بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله"option" قم مجله پژوهش¬نامه فقهی، شماره اول 1389
3-    جایگاه فقهی روایات تغنی در قرآن‌، مجموعه مقالات فقه قرائت‌ اردیبهشت‌1394
4-    شبیه‌سازی انسان، مجله نقد کتاب فقه و حقوق، پاییز 95
5-    موضوع شناسی اسراف‌(‌پایان یافته)
    سوابق اجرایی
1-    هیــأت علمی پژوهشی پژوهشگاه بین‌‌المللی‌المصطفی(ص)‌گروه فقه و اصول از سال‌1387‌تا 1390
2-    هیـــأت علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده فقه و‌‌ حقوق از سال‌1390 تاکنون
3-    دبیرعلمی سلسله نشست‌های علمی تحت عنوان‌«‌نظام فقهی اسلام و اصول حل مسائل مستحدثه» 1388
4-    مدیر‌گروه دانش‌های وابسته به فقه (اصول فقه و‌ قواعد و‌...)‌در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال‌1391
5-    مدیر گروه فقه و اخلاق دانشنامه اهل بیت علیهم السلام 1394 تا  1401
6-    ناظر علمی طرح های پژوهشی فقه و اصول در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
7-    راهنما و مشاور علمی درتدوین پایان‌نامه¬های حوزه و دانشگاه
8-    سردبیر مجله رواق فقه  
9-    سردبیر مجله بین المللی اصول فقه مقارن
10-    دبیر علمی همایش بین المللی ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل مستحدثه

    دوره‌های تخصصی و کارگاهی :
1)    دوره مکالمه عربی، دوره فشرده یکساله توسط دفتر تبلیغات اسلامی قم 1370
2)    روش تدریس، کارگاه سه روزه توسط دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه 1381
3)    روش تحقیق، کارگاه سه روزه توسط دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 1382
4)    روش تدوین کتب درسی، کارگاه یک هفته‌ای توسط جامعه المصطفی  قم 1387
5)    روش روایت پژوهی، کارگاه یک هفته‌ای توسط جامعه المصطفی مشهد 1389

    هیات علمی گروه مسایل فقهی و حقوقی
    مشخصات فردی:
محمد‌علی خادمی‌کوشا
متولد : 1350  
صادره از : قم
    سوابق تحصیلی:
1-    ورود به حوزه علمیه قم‌ سال‌1365
2-    پایان دروس سطح عالی در سال‌1373 و اخذ مدرک سطح سه با درجه عالی
3-    شروع خارج فقه و اصول از سال‌1374 و اخذ مدرک سطح چهار با درجه عالی
4-    شرکت در دروس خاج فقه و اصول حضرات آیات عظام : تبریزی‌، سبحانی، فاضل لنکرانی‌، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، وحید خراسانی و سید کاظم حائری .
5-    شروع ‌تبلیغ در‌پایگاه‌های بسیج و‌مناطق دور‌دست داخل و‌گاهی‌خارج از‌کشور ازسال‌‌1368‌تا‌کنون
    مرتبه علمی:
استادیار
    سوابق آموزشی:
      دروس تدریس شده:
1-    تدریس دروس ادبیات عرب و منطق و اصول فقه  در حلقه‌های آزاد درسی حوزه علمیه قم از سال1368
2-    تدریس فقه و اصول و ...در مدارس علمیه قم و مرکز جهانی از سال‌1374 تا 1389
3-    تدریس سطوح عالی فقه و اصول در حوزه علمیه قم از سال1380‌تا‌کنون
4-    تدریس کفایه تحلیلی و قواعد فقه و خارج فقه معاملات جدید از سال‌1387‌تا‌کنون
5-    تدریس علوم قرآنی در مرکز تخصصی تفسیر و موسسه امام خمینی و مدرسه عالی بنت الهدی و ... از سال‌1381 تا 1385
6-    تدریس سطوح عالی فقه و اصول در مراکز تخصصی فقه و اصول (مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و مدرسه باقرالعلوم‌(ع) و مدرسه عالی خاتم الاوصیا (ع)) از سال‌1384‌تا‌ 1398
7-    تدریس فقه و اصول و قواعد فقه و ...‌‌در مقاطع کارشناسی‌ و ارشد و دکترا‌ از سال‌1379‌تا 1393(14‌سال)
    سوابق پژوهشی
     الف- کتاب ها
    کتاب های چاپ شده
1-    کتاب تعارض بینه ،‌قم ،‌کنگره فاضلان نراقی سال نشر‌1385
2-    کتاب غنا در فقه پویا تالیف‌1373‌و تکمیل و نشر‌1388
3-    کتاب فقه معاملات جدید‌1394‌نشر المصطفی‌(فقه استدلالی)‌- متن درسی کارشناسی ارشد رشته فقه اقتصادی جامعه المصطفی العالمیه
4-    کتاب قراردادهای الکترونیکی‌از‌ منظر فقه و‌حقوق امامیه(‌فقه استدلالی)‌در دست نشر-‌‌کار مشترک
5-    کتاب جوان در پرتو اهل بیت، قم، بوستان کتاب سال‌های نشر‌88- ‌86 – 84 – 82 (تربیتی)  
6-    کتاب زمینه‌های قیام امام حسین‌(ع) ،‌قم ، زلال کوثر ، 1384‌‌(تاریخ تحلیلی)
7-     کتاب معانی القران‌،‌1387‌(زبان عربی)،‌(تلخیص این کتاب، کتاب درسی حوزه علمیه خواهران در مقطع سطح سه است)
    کتاب ترجمه شده از مؤلف
کتاب اخلاق قضایی کنگره فاضلان نراقی 1385
    طرح های در دست انجام
1-    کتاب بازخوانی اصل برائت با تاکید بر امتنانیت آن  
2-    کتاب جایگاه ارتکازات و سیره های مستحدث عقلایی در استنباط احکام
3-    کتاب قواعد العقود‌، متن درسی کارشناسی ارشد فقه اقتصادی جامعه المصطفی العالمیه
4-    اصول فقه مسائل مستحدثه بررسی و نقد  روش‌های پاسخگویی فقهی به مسائل جدید
5-    روش تحقیق در علم اصول‌(جزوه درسی در حوزه علمیه قم‌)
     ب- مقالات مستقل یا با مسئولیت علمی
    علمی پژوهشی
1-    مفهوم شناسی احکام امتنانی، مجله علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه سال 91 شماره 74
2-    نقش امتنان در محدود سازی حکم، مجله علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه بهار92‌ شماره 75
3-    استصناع در توجیهی جدید، مجله علمی پژوهشی‌ کاوشی نو در فقه تابستان92 شماره 76
4-    شبهه شناسی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی، مجله علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه سال 95 شماره
5-    تبدیل ناپذیری مجازات های معین اسلامی‌(حدود)‌، مجله علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه سال 96 شماره 89
6-    شرط توالی در قرارداد الکترونیکی، مجله علمی پژوهشی پژوهش های فقهی دانشگاه تهران (در نوبت چاپ)
7-    شرط قصد در قرارداد الکترونیکی‌، مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه (در نوبت چاپ)
8-    بررسی فقهی انشای بیع الکترونیکی بدون ایجاب و قبول مجله فقه
9-    شرط مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی مجله فقه
10-    شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی مجله فقه
11-    روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه مجله جستارهای فقهی و اصولی
12-    چالش های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه مجله جستارهای فقهی و اصولی
13-    روش موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای مجله جستارهای فقهی و اصولی
14-    نقش انواع پرداخت کننده های مالی در قمار بودن بازیهای رایانهای مجله فقه
    مقاله و خلاصه مقاله در همایش‌ها، دانشنامه‌ها، دائره المعارف‌ها
1-    بررسی فقهی مالکیت زمانی‌"تایم شر"‌(مالکیت زمانی‌)‌دائره المعارف فقه مقارن‌،1387
2-    اهل کتاب‌(دانشنامه امام خمینی «قدس سره»‌) سال‌91
3-    کافر‌(دانشنامه امام خمینی «قدس سره»‌) سال‌92
4-    برائت عقلی‌(به زبان عربی) انتشار سال‌1394 کنگره وحید بهبهانی قدس سره در کربلای معلی
5-    اصول حل مسائل مستحدثه‌، دائره المعارف فقه مقارن
    سایر مقالات(مقالات علمی در مجلات تخصصی، روزنامه ای و غیره)
1-    بررسی فقهی اصلاح الگوی مصرف‌، قم‌، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1388    
2-    بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله"option" قم مجله پژوهش¬نامه فقهی، شماره اول 1389
3-    جایگاه فقهی روایات تغنی در قرآن‌، مجموعه مقالات فقه قرائت‌ اردیبهشت‌1394
4-    شبیه‌سازی انسان، مجله نقد کتاب فقه و حقوق، پاییز 95
5-    موضوع شناسی اسراف‌(‌پایان یافته)
    سوابق اجرایی
1-    هیــأت علمی پژوهشی پژوهشگاه بین‌‌المللی‌المصطفی(ص)‌گروه فقه و اصول از سال‌1387‌تا 1390
2-    هیـــأت علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده فقه و‌‌ حقوق از سال‌1390 تاکنون
3-    دبیرعلمی سلسله نشست‌های علمی تحت عنوان‌«‌نظام فقهی اسلام و اصول حل مسائل مستحدثه» 1388
4-    مدیر‌گروه دانش‌های وابسته به فقه (اصول فقه و‌ قواعد و‌...)‌در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال‌1391
5-    مدیر گروه فقه و اخلاق دانشنامه اهل بیت علیهم السلام 1394 تا  1401
6-    ناظر علمی طرح های پژوهشی فقه و اصول در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
7-    راهنما و مشاور علمی درتدوین پایان‌نامه¬های حوزه و دانشگاه
8-    سردبیر مجله رواق فقه  
9-    سردبیر مجله بین المللی اصول فقه مقارن
10-    دبیر علمی همایش بین المللی ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل مستحدثه

    دوره‌های تخصصی و کارگاهی :
1)    دوره مکالمه عربی، دوره فشرده یکساله توسط دفتر تبلیغات اسلامی قم 1370
2)    روش تدریس، کارگاه سه روزه توسط دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه 1381
3)    روش تحقیق، کارگاه سه روزه توسط دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 1382
4)    روش تدوین کتب درسی، کارگاه یک هفته‌ای توسط جامعه المصطفی  قم 1387
5)    روش روایت پژوهی، کارگاه یک هفته‌ای توسط جامعه المصطفی مشهد 1389 
کلمات کليدي
اعضای هیات علمی پژوهشکده فقه و حقوق
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 9641

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما