گروه مسائل فقهی و حقوقی
گروه مسائل فقهی و حقوقی
این گروه عهده‏دار بررسى موضوعات خاص فقهى و حقوقى است که در سطح کلان در جامعه و نظام اسلامى ایران مطرح و چالش برانگیز باشد.
قلمرو پژوهشى
الف) مسائل مطرح در تمامی حوزه‏هاى حقوق اعم از حقوق عمومى، خصوصى، جزایی، داخلى و بین‏الملل که در چارچوب اهداف پژوهشکده بوده و به مباحث خاص فقهى (در مقابل مباحث فلسفه فقهى) ارتباط داشته باشد، داخل در قلمرو این گروه است.
ب) بخشى از مباحث حقوق اساسى که مربوط به علوم سیاسى است و مستقیماً با استنباط احکام یا نظریه‏هاى فقهى ارتباط ندارد از قلمرو این گروه خارج است.
جنبه‏هاى کلى و فلسفى مباحث حقوق بشر از قلمرو این گروه خارج است ولى مصادیق خاص مباحث حقوق بشرى، مانند احکام مرتد، جنبه‏هاى فقهى مباحث آزادى، روابط مردم و حکومت و... در قلمرو گروه یاد شده قرار دارد.
 
امتیاز دهی
 
 

  • مطالب مرتبط
  • پربازدیدترین مطالب

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما