گروه دانش های وابسته به فقه (اصول فقه،قواعد فقه، رجال و حدیث)

این گروه عهده‏دار مطالعه و پژوهش در زمینه دانش‏هایى هم‏چون اصول، قواعد فقهى، رجال و حدیث است.

قلمرو پژوهشى
الف) بررسى آن دسته از قواعد که به رغم برخوردارى از نقش تعیین کننده در استنباط، حجم اندکى را در بحث‏هاى اصولى به خود اختصاص داده‏اند، مانند سیره، تناسب حکم و موضوع، مباحثى که رابطه کتاب و سنت را تنظیم مى‏کند و... در قلمرو پژوهشى این گروه قرار مى‏گیرد؛
ب) بررسى آن دسته از قواعدى که در عرصه استنباط مورد بهره‏بردارى قرار گرفته‏اند ولى تا به حال در اصول به بحث گذاشته نشده‏اند، مانند ارتکازات متشرعى و عقلایى و میزان و مقدار دلالت فعل معصوم و... در قلمرو این گروه قرار دارد؛
ج)  آن دسته از مباحث دانش هرمنوتیک و فلسفه زبان تحلیلى که مى‏تواند بر دانش اصول تأثیر داشته باشد در قلمرو پژوهشى این گروه قرار مى‏گیرد.
د)   آن گروه از موضوعات اصولى، رجالى و حدیثى که تبیین آن‏ها در پیش‏برد اهداف پژوهشکده در زمینه فقه و حقوق اسلامى مؤثر است در قلمرو این گروه قرار مى‏گیرد.

 
امتیاز دهی
 
 

  • مطالب مرتبط
  • پربازدیدترین مطالب

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما