نشست هاي برگزار شده توسط گروه دانش هاي وابسته به فقه


همایش‌ها، کرسی‌های تخصصی، ترویجی،هم‌اندیشی و نشست‌های علمی برگزار شده
1.    نقد کتاب موسوعه الاجماع/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1387
2.    نقد کتاب نظریه حق‌الطاعه/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1387
3.    معیارهای بازشناسسی احکام ثابت و متغیر/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1387
4.    مرجعیت علوم در شناخت موضوع/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1391
5.    اصول فقه و حقوق بشر (واکاوی دلیل عقل)‌(1)/ دانش‌های وابسته به فقه/1391
6.    اصول فقه و حقوق بشر (واکاوی دلیل عقل)(2)/ گروه دانش‌های وابسته به فقه/1391
7.    کرسی ترویجی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون‌گذاری‌(1)/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1394
8.    کرسی ترویجی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون‌گذاری‌(2)/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1394
9.    کرسی ترویجی هر‌منوتیک و علم اصول/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1394
10.    کرسی‌ترویجی بازنگری در ساختار اصولی- مباحث قرینه شناسی و بررسی نتایج دلالی- آن/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1396
11.    کاربرد بحث وضع و مشتق در فقه/دانش‌های وابسته به فقه (با همکاری انجمن اصول فقه)/1396
12.    بازی‌های رایانه‌ای، چیستی، ضرورت‌ها و چالش‌های فقهی/ با همکاری‌ پژوهشکده فقه و حقوق/1397
13.    کرسی ترویجی قاعده نفی ظلم در فقه/با همکاری‌ پژوهشکده فقه و‌ حقوق/1397
14.    پیش‌اجلاسیه کرسی تخصصی «جایگاه‌شناسی قرائن در دلالت‌های لفظی»/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1397
15.    رونمایی کتاب مأخذ شناسی جامع فقه اسلامی/ گروه دانش‌های وابسته به فقه/1397
16.    هم‌اندیشی؛ آسیب‌شناسی اعتبار اسناد غیر رسمی در تعارض با اسناد رسمی/گروه دانش‌های وابسته به فقه /1398
17.    کرسی ترویجی؛ نقش عمومات و مطلقات قرآنی در حل مسائل مستحدثه/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1398
18.    ظرفیت قواعد فقه در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی در روابط بین الملل بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت (جلسه اول) (سلسله نشست‌های علمی همایش ملی گام دوم انقلاب)/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1398
19.    ظرفیت قواعد فقه در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی در روابط بین‌الملل بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت (جلسه دوم) (سلسله نشست‌های علمی همایش ملی گام دوم انقلاب)/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1398
20.    نقد کتاب مأخذشناسی جامع فقه اسلامی/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1398
21.    پیش اجلاسیه اول کرسی نظریه‌پردازی «نظریه فقهی نفی ظلم» گروه دانش‌های وابسته به فقه/1398
22.    تأملی در زمینه نظریه تخطئه و تصویب و ارتباط تحولات مفهومی‌این موضوع کلامی و اصولی با حقوق انسان‌ها(سلسله نشست‌های تخصصی اصول فقه و حقوق بشر؛ نشست سوم) /گروه دانش‌های وابسته به فقه/1398
23.    کرسی ترویجی استنباط در روایات امام رضا(ع)مشترک با انجمن اصول فقه/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1398
24.    پیش اجلاسیه دوم کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم»/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1399
25.    کرسی ترویجی «فتوای معیار در قانونگذاری»/ گروه دانش‌های وابسته به فقه/1399
26.    کرسی ترویجی «فتوای معیار در قانونگذاری کیفری»/گروه دانش‌های وابسته به فقه/1400
27.    پیش‌اجلاسیه سوم کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم»/ گروه دانش‌های وابسته به فقه/1400
28.    اصول فقه حکومتی و حکمرانی در جمهوری اسلامی (سلسله نشست های دومین همایش(مجازی)علوم انسانی- اسلامی پژوهش و فناوری)/گروه دانش های وابسته به فقه/1400
29.    نشست علمی جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه/گروه دانش های وابسته به فقه/1401
30.    پیش اجلاسیه اول کرسی تخصصی نقد نظریه قاعده عدالت در فقه /گروه دانش های وابسته به فقه/1401
31.    رونمایی از آثار جدید گروه مسایل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق/آبان1401
32.    کرسی ترویجی«روش موضوع شناسی فقهی سه وجهی و تطبیق آن بر فرقه های نوظهور/دانش های وابسته به فقه/ 1401
33.    دومین پیش اجلاسیه کرسی تخصصی نقد نظریه قاعده عدالت در فقه/گروه دانش های وابسته به فقه/1401
34.    سلسله نشست های چرخه حکمرانی اسلامی، مدرسه پاییزه حکمرانی «نقش دانش حقوق و تعامل آن با سایر دانش ها در حکمرانی» /1401
35.    سلسله نشست های الگوی فقهی بازی های رایانه ای؛ روش موضوع شناسی مسائل مستحدثه با تطبیق بر بازی های رایانه ای/گروه دانش های وابسته به فقه/1401
36.    اولین کرسی ترویجی همایش ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل مستحدثه با موضوع؛ حجیت مفهوم وصف از منظر شهید صدر و عبدالکریم نمله/گروه دانش های وابسته به فقه/1401
37.    دومین کرسی ترویجی همایش ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل مستحدثه با موضوع؛ چالش‌های جریان اصالت برائت در حل مسائل مستحدثه در اصول فقه مقارن/ گروه دانش های وابسته به فقه/1401
38.    سومین کرسی ترویجی همایش ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل مستحدثه با موضوع؛ تحلیل مقایسه‌ای سدذرایع با مقدمه واجب در اصول فقه مقارن/ گروه دانش های وابسته به فقه/1401 
منبع:

تاریخ خبر: 1397/6/12 دوشنبه
تعداد بازدید کل: 2070 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 2071

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما