نشست هاي برگزار شده توسط گروه فلسفه فقه و حقوق

همایش‌ها، کرسی‌های تخصصی، ترویجی،هم‌اندیشی و نشست‌های علمی برگزار شده
1.    نقش مصلحت در فقه/گروه فلسفه فقه و حقوق/1378
2.    قلمرو فقه/گروه فلسفه فقه و حقوق/1379
3.    فقه حکومتی/گروه فلسفه فقه و حقوق/1379
4.    نقد کتاب جایگاه قرآن در استنباط احکام/گروه فلسفه فقه و حقوق/1380
5.    فقه و جامعه/گروه فلسفه فقه و حقوق/1381
6.    ساختار فلسفه فقه/گروه فلسفه فقه و حقوق/1386
7.    مبانی فقهی انسجام اسلامی/گروه فلسفه فقه و حقوق/1386
8.    مکتب‌شناسی فقهی/گروه فلسفه فقه و حقوق//1387
9.    جایگاه اهداف دین در استتباط/گروه فلسفه فقه و حقوق/1387
10.    اولویت‌های پژوهش در فلسفه فقه/گروه فلسفه فقه و حقوق 1388
11.    اهداف علم فقه از نگاه شهیدین (با همکاری کنگره شهیدین)/گروه فلسفه فقه و حقوق/1388
12.    جایگاه کارآمدی در استنباط حکم شرعی/گروه فلسفه فقه و حقوق/1391
13.    کرسی ترویجی جایگاه کرامت در استنباط احکام(1)/گروه فلسفه فقه و حقوق/1394
14.    کرسی‌‌ترویجی جایگاه کرامت دراستنباط احکام(2)/ گروه فلسفه فقه و حقوق/1395
15.    انقلاب اسلامی و توسعه فقه (سلسله نشست‌های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی)/گروه فلسفه فقه و حقوق/1397
16.    پیش اجلاسیه اول کرسی نظریه‌پردازی «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری»/گروه فلسفه فقه و حقوق/1397
17.    نقش عدالت درقانونگذاری درحکومت اسلامی/ گروه فلسفه فقه و حقوق/1397
18.    هم‌اندیشی «ظرفیت حکم حکومتی در دخالت در احکام وضعی با محوریت ابطال اسناد غیر رسمی»/ گروه فلسفه فقه و حقوق/ 1398
19.    توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی ارزیابی، بایسته‌ها و نقشه راه (سلسله نشست‌های علمی همایش ملی گام دوم انقلاب)/ فلسفه فقه و حقوق/ 1398
20.    پیش‌اجلاسیه دوم کرسی تخصصی «نظریه تزاحم واجبات شرطی»فلسفه فقه و حقوق/1398
21.    کرسی ترویجی«تبیین جایگاه فقهی کرامت»/فلسفه فقه و حقوق/1398
22.    هم‌اندیشی«نسبت سنجی خلق پول با عدالت»/گروه فلسفه فقه و حقوق 1398
23.    کرسی ترویجی«نظریه ولایی بودن سکوت قانون»/گروه فلسفه فقه و حقوق/1400
24.    زوایای عدالت در حکمرانی اسلامی (سلسله نشست های دومین همایش(مجازی)علوم انسانی- اسلامی پژوهش و فناوری)/گروه فلسفه فقه و حقوق/1400
25.    کرسی ترویجی درخصائص الشريعه و نقش آن در توسعه دانش فقه/گروه فلسفه فقه و حقوق/اسفند1401
26.    سلسله نشست های سومین همایش علوم انسانی-اسلامی، پژوهش و فناوری نشست علمی عدالت توزیعی در چرخه حکمرانی اسلامی/گروه فلسفه فقه و حقوق/1401 
منبع:

تاریخ خبر: 1398/9/4 دوشنبه
تعداد بازدید کل: 2149 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 2150

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما