اعضای هیئت علمی
سيد ضياء مرتضوي

سيد ضياء مرتضوي 1337 ، يزد

 E-mail: mortazavi@isca.ac.com

 

تحصيل:

ورود به حوزه: 1353

درس خارج: 20 سال

 

سوابق آموزشي و پژوهشي:

تدريس دروس اصلي و فرعي حوزوي از مقدمات تا دوره سطح (كفايه) بيش از 15 سال

 

تدريس خارج فقه:  هفت سال

 

مقالات منتشره: بيش از دويست مقاله كوتاه و بلند در موضوعات مختلف فقهي، تفسيري، اجتماعي، تاريخي، اخلاقي و سياسي.

 

كتاب هاي منتشر شده:

 1. فقه الثقلين (كتاب الطلاق) _ موسسه تنظيم و نشر امام _ 1380 _ چاپ 3
 2. فاطمه گلواژه آفرينش _ بوستان كتاب _ 1377 _ چاپ 11
 3. درآمدي بر شناخت مسائل زنان _ بوستان كتاب _ 1377
 4. روزهاي خاطره _ بوستان كتاب _ 1379 _ چاپ 2
 5. امام خميني و الگوهاي دين شناختي در مسائل زناني _ بوستان كتاب _ 1378
 6. درآمدي بر شكل گيري شخصيت جوان _ بوستان كتاب _ 1379 _ چاپ 2
 7. عاشورا در فقه _ بوستان كتاب _ 1377
 8. مسائل زنان، پرسشگري و شبهه شناسي _ ميثم تمار _ 1385
 9. اسلام و زن _ ميثم تمار _ 1385
 10. اجتهاد در محاق،روزنامه جمهوري اسلامي، 1388
 11. حضور زنان در عبادت هاي گروهي، دبيرخانه ائمه جمعه، 1388

 

مقالات منتشره شده:

 1. شايستگي زنان براي قضاوت _ حكومت اسلامي _ 1376
 2. حضور زنان در حديث غدير _ علوم حديث _ 1377
 3. حرمت روايات را پاس بداريم (نقد) _ علوم حديث _ 1377
 4. شيخ مفيد و فقه حكومت _ مجموع آثار كنگره مفيد _ 1372
 5. درآمدي بر مصرف خمس در نگاه شيخ انصاري _ مجموعه آثار شيخ انصاري _ 1373
 6. محقق اردبيلي و جواز قضاوت زنان _ مجموعه آثار كنگره مقدس اردبيلي _ 1375
 7. امام خميني و اصول ثبات و تغير در احكام _ مجموع آثار نقش زمان و مكان _ 1374
 8. درآمدي بر اصول مقدماتي اقتصاد از نگاه امام _ مجموعه آثار انديشه هاي اقتصادي امام _ 1374
 9. بازتاب عاشورا در فقه سياسي شيعه _ حكومت اسلامي _ 1381
 10. مباني كلامي فقه حجاب و مسئوليت هاي دولت اسلامي _ مجله فقه و مجله پيام زن _ 1386
 11. امام خميني، كرامت انسان و پرسش هايي چند _ مجموع آثار كنگره امام خميني و كرامت 1386
 12. اخلاق حكومتي (در 30 قسمت) _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1370 _ 1369
 13. امام خميني و تصحيح انديشه ها _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1370
 14. عدالت اجتماعي در مصاف با اسلام آمريكايي _ نشريه نامه قم _ 1378
 15. سكينه، دختر شهادت ، بانوي آب _ نشريه پيام زن _ 1378
 16. ساره، همسر قهرمان توحيد _ نشريه پيام زن _ 1378
 17. اصول گرايي علوي در چالش با ... _ حكومت اسلامي _ 1379
 18. بازشناسي حكومت علوي، ... _ حكومت اسلامي _ 1379
 19. اگر من جاي شما بودم (نقد) _ پيام زن _ 1377
 20. تفسير سوره نور (28 قسمت) _ پيام زن _ سال هاي مختلف
 21. سيره روحانيت (8 قسمت) _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1370 _ 1369
 22. زن و جامعه در نگرش استاد مطهري (12 قسمت) _ پيام زن _ 1372 _ 1371
 23. حق سرپرستي در خانواده _ پيام زن _ 1373
 24. بايسته هاي پژوهش در فقه سياسي _ حكومت اسلامي _ 1379
 25. روحانيت و حضور در مديريت سياسي _ حكومت اسلامي _ 1381
 26. عبرت بزرگ عاشورا _ نامه جامعه _ 1386
 27. عدالت اقتصادي در الميزان _ (كتاب مرزبان وحي و خرد) _ 1381
 28. انقلاب اسلامي مناي وحدت جهان جهان اسلامي (2 قسمت) _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1385
 29. نسبت روحانيت و راهبرد اتحاد ملي و ... _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1386
 30. استقلال و شأن حوزه را حفظ كنيد _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1386
 31. حضور روحانيت در مدريت كشور _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1387
 32. مسئوليت عالمان در نقل و نشر _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1386
 33. تربيت طلبه جامع الشرايط روزنامه جمهوري اسلامي 1386
 34. فقه استوار در سايه مباني استوار (شخصيت فقهي آيت الله فاضل) روزنامه جمهوري اسلامي _ 1386
 35. امام خميني و اصول تحول در فقه و فقاهت (13 قسمت) _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1368
 36. سرنوشت سلمان رشدي (فقهي) (3 قسمت) _ روزنامه جمهروي اسلامي _ 1369
 37. علي(ع) خورشيد تابان و چهره ... (4 قسمت) _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1368
 38. روحانيت در نگاه شهيد مظلوم آيت الله بهشتي (12 قسمت) _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1368
 39. گزارش وارد بازديد روحانيون از يزد (7 قسمت) _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1375
 40. زاينده رود سرود سازندگي و اميد _ (گزارش) (10 قسمت) _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1370
 41. امام خميني، كرامت انسان و چند پرسش _ مجموعه آثار كنگره كرامت انسان _ 1386
 42. امام خميني و اخلاق سياسي روحانيت _ روزنامه جمهوري اسلامي _ 1387
 43. خبرگان، خاستگاه مشروعيت نظام _ روزنامه جمهوري اسلامي
 44. آموزش دختران، نيازها، باورها پيام زن
 45. كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران _ حكومت اسلامي
 46. دفاع از فلسطين، سياست راهبردي جمهوري اسلامي ايران _ حكومت اسلامي
 47. شهيد مدرس و فقه حكومت _ روزنامه جمهوري اسلامي
 48. امام خميني و راهبرد تهاجم _ روزنامه جمهوري اسلامي
 49. پروهشي در تعيين تاريخ ولادت فاطمه (س) _ پيام زن
 50. ثبات و توسعه دو راهبرد جدايي ناپذير _ حكومت اسلامي
 51. و مقالات متعدد ديگر

 

مقالات و كتب غير منتشره:

 1. عبادت زن _  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 2. حضور زن در نمازهاي جمعه و جماعت و عيد _ دبيرخانه ائمه جمعه
 3. مشكاة الشريعه في شرح تحرير الوسيله (ج 1) _ موسسه تنظيم و نشر آثار امام
 4. حضور حضرت فاطمه در فقه اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 5. رسالة في قاعده التسامح (فقه)
 6. رسالة في قاعدة نفي السبيل (فقه)
 7. سن يائسگي
 8. رسالة في قاعدة عدم شرطية البلوغ (فقه)
 9. رسالة في قاعدة تعظيم الشعائر
 10. رسالة في تعريف القواعد الفقهيه (فقه)

 

جوايز:

 1. نگارش ها در موضوع حضرت امام خميني _ جشنواره اشراق _ 1379
 2. پژوهش عبادت زن در فقه اسلامي _ دبيرخانه پژوهش هاي ديني _ 1385
 3. سردبيري ويژه نامه سه جلدي انديشه سياسي عاشورا (جمعي) _ كتاب سال ولايت _ 1382

 

راهنمايي و مشاوره

حدود 20 پايان نامه

 

مديريت علمي اجرايي:

1.       سردبيري مجله پيام زن 1370-1386

2.       سردبيري فصلنامه حكومت اسلامي 1378 1381

3.       مسئوليت مركز تحقيقات علمي دبيرخانه خبرگان 1377 1381

4.       مديريت پژوهشكده فقه و حقوق 1386 1390

5.       مديريت دانشنامه امام خميني 1390 ادامه دارد

6.       عضويت شوراهاي مختلف

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 2012
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما