English | العربیة
اخبار نشست ها و همایش ها معرفی آثار دسترسی سریع

ALI

پروژه «نظریه پردازی در فقه و اصول» در پژوهشکده فقه و حقوق در حال انجام است
ایسکا (پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی): حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا مدیر گروه دانش های وابسته به فقه از آخرین وضعیت پروژه «نظریه پردازی در فقه و اصول» خبر داد.
*
پروژه «مجموعه مقالات ناظر فقه و جامعه» به واحد ترجمه فرستاده شد
ایسکا (پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی): حجت الاسلام و المسلمین آصف آگاه از محققان گروه فلسفه فقه از آخرین وضعیت پروژه «مجموعه مقالات ناظر فقه و جامعه» خبر داد.
*
پروژه «احتیاط، رگه ها و ریشه ها» به مراحل پایانی رسیده است
ایسکا (پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی): حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه پژوهشکده فقه و حقوق از آخرین وضعیت پروژه «احتیاط، رگه ها و ریشه ها» خبر داد.
پروژه «درآمدی بر نقد متن حدیث» در پژوهشکده فقه و حقوق در حال انجام است
ایسکا (پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی): حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا مدیر گروه دانش های وابسته به فقه از آخرین وضعیت پروژه «در آمدی برنقد متن حدیث» خبر داد.
پروژه «ماخذ شناسی جامع فقه اسلامی» در دست ارزیابی است
ایسکا (پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی): حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا مدیر گروه دانش های وابسته به فقه از آخرین وضعیت پروژه «ماخذ شناسی جامع فقه اسلامی» خبر داد.
پروژه «فلسفه فقه» در پژوهشکده فقه و حقوق در حال انجام است
ایسکا (پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی): حجت الاسلام و المسلمین علی اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه از آخرین وضعیت پروژه «فلسفه فقه» خبر داد.
پروژه «ضمان سرایت جنایت اعضا به نفس» در پژوهشکده فقه و حقوق در حال انجام است
ایسکا (پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی): حجت الاسلام و المسلمین علیرضا فجری از محققان پژوهشکده فقه و حقوق از اجرای پروژه «ضمان سرایت جنایت اعضا به نفس» در این پژوهشکده خبر داد.
پروژه «درآمدی بر فلسفه احکام و راه‌های استکشاف آن» در پژوهشکده فقه و حقوق در مراحل پایانی قرار دارد
ایسکا (پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی): حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه پژوهشکده فقه و حقوق از آخرین وضعیت پروژه «درآمدی بر فلسفه احکام و راه‌های استکشاف آن» خبر داد.
کتاب «ماخذشناسی قواعد فقه» در دست انتشار است
ایسکا (پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی): حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا مدیر گروه دانش های وابسته به فقه از انتشار کتاب «ماخذشناسی قواعد فقه» در آینده نزدیک خبر داد.
پروژه «منابع علم اصول» در آینده نزدیک به نشر پژوهشگاه ارسال خواهد شد
ایسکا (پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی): حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا مدیر گروه دانش های وابسته به فقه از ارسال پروژه «منابع علم اصول» در آینده نزدیک به نشر پژوهشگاهجهت انتشار خبر داد.
گزارش تصویری گفتگوهای علمی

ALI

تازه های نشر

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.irپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) می‌باشد
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
Powered By Sigma ITID.