• اخبار
  • دسترسی سریع

سلسله نشست های علمی
نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی بر گذار می گردد
در‌گفتگو با مدیر گروه مسائل فقهی و‌حقوقی پژوهشکده فقه و‌حقوق در‌خصوص پروژه«بررسی فقهی معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر»
پروژه«بررسی فقهی معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر»در مرحله تحقیق قرار دارد
حجت الاسلام و‌المسلمین دکتر صالحی مازندرانی ‌مدیر‌گروه مسائل فقهی و‌حقوقی در توضیح محتوایی این پروژه گفت:
گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین سیف‌الله صرامی و ارزیابی ایشان از پژوهشکده فقه و حقوق در سال96
مصاحبه‌ با ‌حجت الاسلام و المسلمین سیف‌الله صرامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق در خصوص عملکرد پژوهشکده در سال96
در روزهای منتهی به پایان سال‌۱۳۹۶، مصاحبه‌ای با حجت الاسلام و المسلمین سیف الله صرامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در خصوص دستاوردهای پژوهشی سال جاری پژوهشکده و برنامه‌های این پژوهشکده برای سال آتی داشتیم که از نظر خوانندگان فرهیخته می‌گذرد.
فصلنامه کاوشی نو در فقه وابسته به پژوهشکده فقه و حقوق(پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
شماره 90 فصلنامه علمی‌- پژوهشی‌«کاوشی نو در فقه»منتشرشد
شماره 90 فصلنامه علمی- پژوهشی«کاوشی نو در فقه»وابسته به پژوهشکده فقه و حقوق(پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) با مدیر مسؤولی حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری حجت الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی منتشر گردید
انتشار پروژه«مأخذ شناسی جامع فقه اسلامی»
مأخذ شناسی جامع فقه اسلامی(پنج جلدی) از چاپ خارج گردید
کتاب مأخذ‌شناسی جامع فقه‌ اسلامی که توسط آقای محمد‌نوری در‌گروه دانش‌های وابسته به فقه انجام گردیده است توسط نشر پژوهشگاه به چاپ رسید.
در گفتگو با مدیر گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و‌حقوق در‌خصوص پروژه ضمانت از دین آینده
ضمانت از دین و آینده در مرحله تحقیق قرار دارد
حجت‌ الاسلام و‌المسلمین دکتر صالحی(مازندرانی) مدیر‌گروه مسائل فقهی و‌حقوقی و‌محقق پروژه«ضمانت از دین آینده»در توضیح محتوایی این پروژه بیان نمود:
در گفتگو با عضو هیأت علمی گروه مسایل فقهی و حقوقی و محقق پروژه مسئولیت کیفری رانندگان وسایل نقلیه در فقه و حقوق
پروژه «مسئولیت کیفری رانندگان وسایل نقلیه» در مراحل پایانی قرار دارد
جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی‌بنی عضو هیأت علمی گروه مسایل فقهی و حقوقی و محقق پروژه «مسئولیت کیفری رانندگان وسایل نقلیه در فقه و حقوق» در توضیح محتوایی این تحقیق بیان نمود:
پروژه مجموعه نشست های فلسفه فقه
پروژه نشست های فلسفه فقه در مرحله تحقیق قراردارد
حجت الاسلام و المسلمین سعید ضیائی فر عضو هیأت علمی و مدیر پروژه نشست های فلسفه فقه در توضیح محتوایی پروژه گفت:
سلسله نشست های علمی ، نشست بیست و یکم
کرسی ترویجی« قاعده نفی ظلم در فقه»برگزار می گردد
در نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه و نخستین جشنواره مقالات علمی حوزه؛
در نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه و نخستین جشنواره مقالات علمی حوزه؛کتاب«‌درآمدی بر‌ فلسفه احکام، کارکردها و‌راه‌های شناخت»تحقیق عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق شایسته تحسین شد
در نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه و نخستین جشنواره مقالات علمی حوزه کتاب «درآمدی بر فلسفه احکام، کارکردها و راه‌های شناخت»اثر حجت الاسلام و المسلمین ‌حسنعلی ‌علی‌اکبریان‌ عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق شایسته تحسین انتخاب شد.

  • معرفی آثار

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما